vendredi 21 juin 2013

La Maison des Femmes est un service communal de la Commune de Schaerbeek


Elle dépend de l’Échevine de l’Égalité des Chances, Mme Adelheid Byttebier


Depuis trois ans, la Maison des Femmes de Schaerbeek développe un travail de terrain et de sensibilisation autour de la valorisation de la femme, en tant qu’actrice d’une société moderne. La femme, son bien-être, sa liberté d’expression, son émancipation. Ainsi, de nombreux partenaires s’allient autour d’une programmation thématique et fédératrice : en fonction des dates-clés et de l’actualité, mais aussi des demandes du public, des conférences sont organisées, des fêtes sont célébrées, des spectacles donnés, des espaces de parole mis sur pied, des rencontres avec l’Autre créées, des expositions montées, des sorties culturelles et citoyennes prévues, etc.

Chaque femme, quelque soit son histoire, doit pouvoir trouver à la Maison des Schaerbeek ce qu’elle cherche. C’est un endroit où chaque femme apporte sa propre expérience et la somme de ces expériences crée le bien-être commun. Bienvenue à toutes ! 

 
 

http://www.schaerbeek.be/vivre-schaerbeek/aides-sociales/maison-femmes

 
 

Het Vrouwenhuis is een dienst van de Gemeente Schaarbeek en valt onder de verantwoordelijkheid van Mevrouw Adelheid Byttebier, Schepen van Gelijke Kansen.


Reeds 3 jaar lang is het Vrouwenhuis actief bezig op het terrein en probeert zij eenieder bewust te maken van het belang van een betere waardering van de vrouw als actieve speelster in de maatschappij van vandaag. De vouw en haar welzijn, haar vrije meningsuiting en emancipatie.

Zo verenigen talrijke partners zich rond een thematische programmering die verschillende elementen samenbrengt: afhankelijk van belangrijke data en de actualiteit, maar ook van de vraag van het publiek, worden lezingen georganiseerd, feesten gevierd, studies besteld, voorstellingen gegeven, spreekruimten opgericht, ontmoetingen met anderen gecreëerd, exposities van kunstenaars gehouden, cultuuravonden en avonden voor de burgers gepland enz.

Elke Vrouw vindt in het Huis van de Vrouwen wat ze zoekt, ongeacht wat haar verhaal ook moge zijn. Zij brengt haar eigen levenservaring mee, en de som van deze ervaringen leidt tot het algemeen welzijn. Welkom aan allen!

http://www.schaerbeek.be/nl/leven-schaarbeek/sociale-hulpverlening/gelijkheid-mannenvrouwen


La Maison des Femmes de Schaerbeek est ouverte du lundi au vendredi,
de 8.30 à 16.00

Het Vrouwenhuis  van Schaarbeek is open van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 16.00

253 rue Josaphat / Josafatstraat 253 - 1030 Schae(a)rbeek

02/240.43.50